Pobyt w Czarnej Górze

Omawiając Czarną Górę, wskazuje się, iż jest to szczyt przeszło 1200 n.p.m. w swoistym ramieniu Żmijowca na terenie masywu Śnieżki. Należy mieć na uwadze, że owym przedłużeniem stało się pasmo pod nazwą Krowiarek – przedstawia się jednak, iż Czarna Góra w żaden sposób do nich nie należy.

Wskazuje się, iż granicą pomiędzy przedstawionymi pasmami stała się tak zwana Przełęcz Puchaczówka, która jest położona przeszło 1,5 kilometra na północ od szczytu oraz blisko 350 m poniżej niego. Co za tym idzie północne oraz południowe stoki Czarnej Góry wznoszą się na grzbiet Żmijowca oraz Krowiarek. Wskazuje się, iż ma to miejsce na wysokość, wahająca się od 150 do 300 metrów. Miejmy więc na uwadze, iż owe stoki wschodnie oraz zachodnie są bez wątpienia znacznie dłuższe, a jednocześnie opadają odpowiednio, a więc od 500 do 700 metrów w dolinę tak zwanej Siennej oraz ku rowowi Górnej Nysy [więcej tu]. Pamiętajmy więc, iż Czarna Góra jest doskonale widoczna z obszaru ziemi kłodzkiej pod względem wysokiego, a zarazem stromego szczytu, z którym kontrastuje z dość szeroką kopułą doskonale znana Śnieżnika.

Ukazując to miejsce, powinniśmy mieć na uwadze, ze warto jest skorzystać tutaj z noclegów, gdyż istnieje tam dobra baza noclegowa [więcej: noclegi Czarna Góra]. Przedstawia się również, że masyw Czarnej Góry bez wątpienia zbudowany jest z licznych gnejsów, które należą więc do swoistego metamorfiku Lądka oraz Śnieżnika. Zatem północno-wschodnie, a zarazem dolne partie poszczególnych zboczy zbudowane są ze swoistych łupków łyszczykowych nakreślanej serii strońskiej. Wskazuje się również, że pod szczytem znajdującym się od strony wschodniej znajduje się dość rozległe głazowisko: gołoborze. To właśnie na części północnej stoku Czarnej Góry znajduje się dany maszt nadajnika telewizyjnego, który stoi na zamkniętym terenie.

Podsumowując, granicą pomiędzy przedstawionymi pasmami stała się tak zwana Przełęcz Puchaczówka, która jest położona przeszło 1,5 kilometra na północ od przedstawianego szczytu oraz blisko 350 poniżej niego. Co za tym idzie północne oraz południowe stoki Czarnej Góry  wznoszą się na grzbiet Żmijowca oraz Krowiarek. Wskazuje się, iż ma to miejsce na wysokość wahającą się od 150 do 300 metrów.